ZŠ ŽACLÉŘ

Přihlášky na SŠ

Publikováno 16. 11. 2022
Autor: 
Michaela
Minaříková

Žáci odevzdají do pondělí 13. 2. 2023 výchovnému poradci název + místo školy, kód a název oboru s podpisem zákonného zástupce (do pátku 18. 11. 2022 v případě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou). ZŠ vyplní přihlášky a do konce týdne je vrátí žákům, při odevzdání v pozdějším termínu nezaručuji okamžité vyřízení.

Přijímací řízení 2022/2023

V prvním kole přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou - obory vzdělání

středních škol skupiny 82 Umění a užité umění + gymnázia se sportovní přípravou (do 30. listopadu, vyhlášení 1. kola př. řízení do 31. října, zveřejnění přijatých 5. – 15. 2.) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března, vyhlášení 1. kola př. řízení do 31. ledna). Pořadí uvedené v přihlášce neurčuje preferenci školy.

V druhém kole je počet přihlášek neomezený.

Obory s maturitní zkouškou

- jednotná přijímací zkouška ve 2 termínech – 1. termín 1. škola, 2. termín 2. škola

1. termín             čtvrtek 13. dubna 2023 (pondělí 17. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

2. termín             pátek 14. dubna 2023 (úterý 18. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

+ možnost stanovit školní přijímací zkoušku

termín                  od 12. do 28. dubna, uchazeč uvede 1 ze dvou vyhlášených termínů

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu (1. termín středa 10. 5., 2. termín čtvrtek 11. 5.).

Centrum předává výsledky JPZ do 28. 4., ředitel poté do 2 pracovních dní vyhlásí výsledky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání – poslední dva ročníky, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů.

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut.

Ostatní obory vzdělání

- školní přijímací zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna, JPZ se nekoná. Pokud se v prvním kole přijímacího řízení nekoná ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Co udělat po rozhodnutí o přijetí

- do 10 pracovních dnů uplatnit zápisový lístek, který naše škola vydá nejpozději do 15. 3. 2023 (do 30. 11. 2022 pro umělecké obory). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Co udělat v případě nepřijetí

- podat odvolání, hledat školy, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení – počet přihlášek neomezený.

                                                                                                Mgr. Michaela Minaříková, výchovný poradce

VŠECHNY AKTUALITY

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů