ZŠ ŽACLÉŘ

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

Nejstarší školní budova stála vedle kostela a byla zřejmě postavena asi ve stejné době jako kostel (kolem roku 1732). Teprve ke konci 19. stol. byly i v okolních vesničkách zřízeny školy. Roku 1895 přistoupilo město ke stavbě velkokapacitní školní budovy čp. 204 v dnešní ulici Na Pilíři. Dokončena byla roku 1897. Dnes je v objektu mateřská škola a městská knihovna.

Když dosáhl ve školním roce 1921/22 počet žáků dvou stovek ve čtyřech třídách, bylo nutno urychleně řešit otázku zajištění vhodné školní budovy, zvlášť když byla počínaje školním rokem 1922/23 ve městě otevřena ještě česká měšťanská (občanská) škola. Slavnostní otevření proběhlo 12. července 1925. V budově byla kromě české obecné a měšťanské školy umístěna i škola mateřská a opatrovna ústřední matice školské. Podle dostupných materiálů se ve škole se vyučovalo až do r. 1938.

Další zmínka o škole je až 25. 5. 1945 - tehdy byly zahájeny přípravné práce k zahájení vyučování v Žacléři. Nejprve musely být odstraněny následky okupace - v budově školy byl totiž tábor uprchlíků a lazaret. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 18. 6. 1945.

V roce 1964 došlo v Žacléři k rozdělení školy, neboť dosavadní počet tříd a umístění žáků ve třech dosti vzdálených budovách (starý kulturní klub, budova Na Pilíři a školní budova) ztěžoval řízení a kontrolu. S přihlédnutím k vyššímu počtu tříd 1.-5. r. se rozdělily školy na ZDŠ 1.-9. r. a ZDŠ 1.-5. r. Pro havarijní stav staré budovy byla započata výstavba nové budovy školy. Slavnostní otevření proběhlo při zahájení školního roku 1967/1968. Postupně se areál školy doplnil o budovu školní jídelny, družiny a velké tělocvičny.

Za uplynulých 41 let se ve škole vystřídalo mnoho pedagogických pracovníků pod vedením těchto ředitelů - Václav Voltr, Vladimír Rychlík, Božena Kobližková, Jarmila Šebenová, Zdeňka Benešová, Jiřina Slavíková, Jana Pavlová, Zdeněk Píro, Karel Ševčík.

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů