ZŠ ŽACLÉŘ

Poznáváme naše RÝCHORY

Poznáváme naše Rýchory je název rámcového projektu, během něhož se žáci naší školy věnují poznávání unikátní přírody našeho nejbližšího okolí. Byl zahájen na podzim 2012. Přírodovědná pozorování, měření a vyhodnocování probíhají v rámci výuky i během mimoškolní činnosti a zahrnují široké spektrum přírodovědných oborů zkoumajících živou i neživou přírodu. Žáci mají možnost vyzkoušet si vědecké postupy přímo v terénu. Učí se tak pozorovat a poznávat děje v přírodě a osvojovat si znalosti a dovednosti z přírodních věd ve známém prostředí krajiny svého domova.

Logo projektu Poznáváme naše Rýchory vytvořili společně naši absolventi z r. 2013 Diana Picková a Vojtěch Pospíšil, kteří se zároveň podíleli i na vzniku geologické expozice.
Projekt Poznáváme naše Rýchory zastřešuje některé dílčí projekty, jako například Neživá příroda Krkonoš či Geologie pro všechny, v jehož rámci vznikla před naší ZŠ geologická expozice hornin Žacléřska a tištěný průvodce po geologických zajímavostech českopolského pohraničí mezi Žacléřem a Lubawkou. V současné době (2016/2017) probíhá dvouletý projekt Barevné Rýchory, zaměřený na mapování významných druhů rostlin na Rýchorách. Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí v rámci Programu podpora obcí ležících v národních parcích. Dalším projektem, na němž nyní pracujeme, má název Křídla nad Rýchorami. Jak je z uvedeného názvu patrné, jde o aktivity zaměřené na pozorování a poznávání běžných i méně běžných druhů ptáků. Tento projekt je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Našimi partnery na polské straně jsou i tentokrát žáci základní školy v nedalekých Miszkowicích.
Na našich přírodovědných projektech spolupracujeme s našimi tradičními partnery, jejichž podpory si nesmírně vážíme. Patří mezi ně především Správa KRNAP, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Středisko ekologické výchovy SEVER a samozřejmě město Žacléř.

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů