ZŠ ŽACLÉŘ

Volné pracovní místo - asistent/asistentka pedagoga

Publikováno 27. 3. 2024
Autor: 
Jiří
Slanina
Mgr. Karel Ševčík, ředitel Základní školy, Žacléř, okres Trutnov, zřizuje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s Vyhláškou č. 27/2016 Sb., Vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

1 pracovní místo pro asistenta/asistentku pedagoga

termín: doba určitá – duben 2024 – srpen 2026 (po dobu poskytování vzdělávání příslušnému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami),

úvazek: 20,0 hodin týdně,

požadavky: maturita + odpovídající odborná kvalifikace – asistent pedagoga (viz. Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), kladný vztah k dětem, empatie, samostatnost, ovládání IT technologií, platové zařazení: 7. platová třída.

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na sevcik.k@zszacler.info.

VŠECHNY AKTUALITY

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů