ZŠ ŽACLÉŘ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

řeší problémy spojené se školní docházkou, poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Služby zajišťuje výchovný poradce a dočasně i školní metodik prevence Mgr. Michaela Minaříková, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství se podílejí třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, střediska výchovné péče a OSPOD.

Náplň:

  • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
  • průběžně pracuje s žákovskými kolektivy, prostřednictvím sociálního učení ovlivňuje sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
  • monitoruje problémové projevy chování, podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků, sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich vytváření
  • připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • provádí prevenci školní neúspěšnosti
  • podílí se na přijímacím řízení, koordinuje kariérové poradenství s PPP, úřadem práce…
DOKUMENTY

NAŠI PARTNEŘI

© 2023 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů