ZŠ ŽACLÉŘ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

řeší problémy spojené se školní docházkou, poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Náplň:

 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • průběžně pracuje s žákovskými kolektivy, prostřednictvím sociálního učení ovlivňuje sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • monitoruje problémové projevy chování, podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků, sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich vytváření
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • podílí se na přijímacím řízení, koordinuje kariérové poradenství s PPP, úřadem práce…

Služby zajišťují:

 • výchovný poradce Mgr. Michaela Minaříková
  • minarikova.m@zszacler.info,
  • tel.: 732 550 929

zastřešuje péči o žáky se SVP (tvorba IVP, PLPP), poskytuje poradenství při volbě povolání, při dalším vzdělávání žáků

konzultační hodiny: čt 13:45 – 14:30, na základě domluvy i mimo uvedený čas, kabinet F

 • školní metodik prevence Mgr. Tomáš Obert
  • obert.t@zszacler.info
  • tel.: 776 378 837

vypracovává preventivní program, zajišťuje preventivní aktivity a dohlíží na jejich realizaci, sleduje a řeší rizikové chování žáků (zastřešuje vypracování a vyhodnocování IVýP)

konzultační hodiny: čt 14:30 – 15:30

 • Na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství se podílejí třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, střediska výchovné péče a OSPOD.
DOKUMENTY

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů