ZŠ ŽACLÉŘ

DRUŽINA ZŠ ŽACLÉŘ

je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy,

plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, učí děti plnohodnotně využívat volný čas.

Jejím cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, místem pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, místem pro posilování sebevědomí, místem pro radost a také místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Školní družina při ZŠ Žacléř má dvě oddělení, ve kterých bylo k 15.9.2023 zapsáno 50 žáků.

Školní družině je k dispozici tělocvična školy, školní zahrada a hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádů jednotlivých prostor.

PROVOZ školní družiny

Ve dnech školního vyučování je v době od 6.15 do 7.45 hod (ranní družina) a od 11.45 do 16 hod (odpolední družina).
Žáky do ranní družiny předávají vychovatelce ŠD zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
Žáci odcházejí ze školní družiny podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.

ZMĚNA provozu školy

Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti školní družiny i žák, který družinu nenavštěvuje. Zákonný zástupce musí žádat o zařazení písemně.

ZAŘAZENÍ DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

1. oddělení 1.A, 3.A  p. vychovatelka Ivana Vlasáková
2. oddělení 2.A, 2.B  p. vychovatelka Bobrová Monika

Plán akcí ve školním roce 2023/2024

09/2023Od půdy až po sklep – naše škola
Seznamujeme se – kruhové aktivity a hry
Jsme jedna rodina
Kreativní dílna – stříháme, skládáme, lepíme, kreslíme
10/2023Festival chutí a vůní
Halloween – strašidelný den
Kreativní dílna – podzimní inspirace
Chutě a barvy podzimu
11/2023Soutěže: POP-IT, piškvorky, kroužky
Hrajeme si se slovy, hádáme
12/2023Vánoční zvonění
Vánoce v Evropě, adventní očekávání
Vánoční tvoření – kreativní dílna
01/2024Sněhové čarování – soutěže a hrátky na sněhu
Čteme, luštíme a bavíme se
02/2024Zimní radovánky
Letem celým světem
03/2024Týden plný vody
Kreativní dílna – Velikonoce
Beseda s knihovnicí
Čeká na vás pohádka
04/2024Den Země
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
Přírodovědná soutěž
05/2024Den matek - moje milá maminka
Jeden za všechny – všichni za jednoho (trojboj)
Poraď si v každé situaci
06/2024Malování na chodník – soutěž
Zábavné soutěže – Den dětí
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách
Úkolovka – cesta za pokladem

NAŠI PARTNEŘI

© 2024 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů