ZŠ ŽACLÉŘ

V pátek dne 8. 10. 2021 se v rámci česko-polského projektu uskutečnil turnaj v přehazované a vybíjené. Soutěže se opět zúčastnili i žáci z polské Lubawky.

Do přehazované bylo přihlášeno celkem 10 týmů, proto byl turnaj kvůli časovým důvodům rozdělen na dvě skupiny vždy po pěti družstvech. V obou skupinách se potom hrálo systémem každý s každým.

V první skupině byly nejlepší dívky z 8. ročníku (Vacková S., Maršálová K., Rychlinková A., Pšornová M., Čížkovská S. a Reichsteinová L.). Na druhém místě skončily dívky z 9. ročníku a na třetím další družstvo tvořené děvčaty z 8. A.

Ve druhé skupině se podařilo vyhrát družstvu tvořeného chlapci napříč 6., 8. a 9. ročníku (Švadlák J., Herman M., Kluh J., Dvořák L., Vaško V. a Řezáč T.). Na druhém místě skončili chlapci z 9. A a na třetím místě žáci z Lubawky.

Na závěr se ještě odehrály dva zápasy ve vybíjené. První si zahrály české žákyně proti polským a jako druzí žacléřští žáci proti těm z Lubawky. V obou zápasech vyhráli domácí. Zjistili jsme, že Poláci hrají vybíjenou podle jiných pravidel a u nás nebyli zvyklí si třeba nahrávat (nabíjet), a vybití potom tedy nemohlo platit.

Všichni soutěžící si ale sportovní den náležitě užili a už teď se můžeme těšit na další sportovní akci 22. 10., kdy proběhne sportovní víceboj.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Obert

Registrační číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002543

Po dobu nemoci 2. kuchařky se bude vařit pouze 1 oběd. Za vzniklé komplikace se všem strávníkům omlouvám.

Vedoucí kuchyně J. Trejbalová

V pátek dne 24. 9. 2021 se v malé tělocvičně ZŠ Žacléř opět sportovalo. Jednalo se o další sportovní akci, která se konala v rámci nového česko-polského projektu „Česko-polská mládež sportuje“, tentokrát šplh po tyči. Na soutěž byli pozváni i naši přátelé z partnerské školy v Lubawce.

Soutěž byla jako obvykle rozdělena do čtyř kategorií – mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky. Šplhalo se po tyči do výšky 4,5 m s přírazem nohou. Každý měl tři pokusy na vyšplhání, přičemž se žákům do celkového hodnocení počítal součet dvou nejlepších časů.

Nejlepší v kategorii starších žáků byl Nikolas Tomeš (8. A), jehož nejrychlejší čas činil 3 vteřiny a 14 setin a skončil tak na prvním místě. Starší dívky vyhrála žákyně z 8. A Simona Vacková, s časem 3:75. V kategorii mladších chlapců vyhrál žák 7. A Filip Anders, jehož nejlepší čas byl 4:79 a v kategorii mladších dívek skončila na prvním místě Vorlová Šarlota (7. A) s časem 5:24.

Žáci z polské Lubawky se na stupních vítězů příliš neobjevovali, protože ve škole při hodinách tělesné výchovy na rozdíl od nás šplh nezařazují a řada z nich dnes šplhala poprvé. Musím ale říci, že se rychle „rozšplhali“ a po mnohých neúspěšných prvních pokusech byli ty zbývající úspěšné. Aleksandra Wozniak, která závodila v kategorii mladších dívek dokonce se svým nejlepším časem 5:90 skončila na třetím místě.

Všem soutěžícím na závěr gratulujeme za skvělé sportovní výkony a budeme se těšit na další sportovní den 8. 10., kdy proběhne turnaj v přehazované a vybíjené.

V pátek dne 10. 9. 2021 se v nově zrekonstruované tělocvičně ZŠ Žacléř po dlouhé době zase sportovalo. Jednalo se o sportovní akci silový trojboj, která se konala v rámci nového česko-polského projektu „Česko-polská mládež sportuje“, díky kterému se nám podařilo získat finance na rekonstrukci a nové vybavení malé tělocvičny. Na soutěž byli pozváni i naši přátelé z partnerské školy v Lubawce.

Celá soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: mladší dívky, starší dívky, mladší chlapci a starší chlapci druhého stupně. Chlapci obou škol si změřili síly ve třech disciplínách: benchpress (tlak s činkou na lavičce vleže), kde zvedali polovinu své vlastní váhy, shyby na hrazdě a přítahy nohou ke hrazdě. Dívky naproti tomu měly tyto disciplíny: kliky, trojskok a sed-leh na jednu minutu.

Chlapcům činil největší obtíže benchpress, s kterým se většina ještě nesetkala a cvičila ho poprvé. Navzdory tomu ze sebe mnozí dokázali „vydolovat“ maximum a průměrně kluci zvládali polovinu své vlastní váhy zvednout přibližně 15x. Nejlepší výkon v této disciplíně měl žák devátého ročníku Dominik Jáci, který 45 Kg dokázal zvednout 45x. Nejlepší ve shybech a přítazích nohou ke hrazdě byl polský žák Marcel Hilczynski, který dokázal udělat 16 shybů a 15 přítahů ke hrazdě.  Stejný počet přítahů nohou ke hrazdě zvládnul také náš žák devátého ročníku Nicolas Strauch.

Dívkám dělaly největší obtíže chlapecké kliky, na které většina z nich nebyla zvyklá. Nejvyšší počet 28 kliků zvládla polská žačka Malgorzata Lubos. V trojskoku a sklapovačkách byla nejlepší Milene Liber, která skočila celkem 685 cm a udělala 50 sklapovaček za minutu.

Účastníci si tak prověřili síly středu těla, břicha, zad, hrudníku a paží. Navíc své výkony mohli porovnat s ostatními vrstevníky. To je může motivovat k provozování dalších sportů, jako je například fitness.

Žáci obou základních škol si sportovní dopoledne v naší tělocvičně užili a silové disciplíny je velmi bavili. Další soutěží v rámci přeshraniční spolupráce bude šplh po tyči.

Výsledky:

Mladší dívky: 1. místo Luková Zuzana (7. A), 2. místo Sodolewka Gosia, 3. místo Vorlová Šarlota (7. A).

Starší dívky: 1. místo Liber Milene, 2. místo Lubos Malgorzata, 3. místo Sojdok Izabela

Mladší chlapci: 1. místo Mirga Alex (7. A), 2. místo Mirga Viliam (7. A), 3. Místo Pospíšil Jan (6. A).

Starší chlapci: 1. místo Jáci Dominik (9. A), 2. místo Tomeš Nikolas (8. A), 3. místo Hilczynski Marcel.

                                                                                                           Mgr. Tomáš Obert

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 27. 9. 2021.

Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: provozně-technické důvody.

Rodiče všech žáků 1. stupně mají možnost v době běžné výuky (dle denního rozvrhu) umístit dítě ve školní družině. Žáky, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, je však nutné písemně přihlásit nejpozději ve středu 22. 9. 2021. Pro žáky přihlášené do ŠD je provoz beze změn (6:15 – 16:00 hod.).

Pro všechny žáky přihlášené ke stravování je zajištěn oběd. Dle vyhlášky nemají žáci nárok na dotovanou stravu, proto bude všem žákům oběd na volný den odhlášen a zájemci si musí stravu přihlásit obvyklým způsobem nejpozději ve středu 22. 9. 2021.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně v BAKALÁŘI-KOMENS a sdělením na webových stránkách školy.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele.

Omlouvám se za případné potíže a děkuji za pochopení.

                                                                                   Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy

Kroužky2021 22

Vyjadreni MSMT K Dezinformacim O Aktualnich Opatrenich Ve Skolach 25 8 2 FINAL 1
Zahajeni Skolního Roku 2021 2022 1

Na základní škole v Žacléři byl vytvořen nový sportovní projekt ve spolupráci s naší polskou, partnerskou školou v Lubawce, zaměřený tentokrát na aktivity v malé tělocvičně. Mezinárodní projekt nese název „Česko-polská mládež sportuje“ a je určený pro starší žáky. Díky projektu získala naše malá tělocvična celkovou rekonstrukci (nová podlaha, oprava obložení, stropu a výmalba) a také nové vybavení.

Ve středu 23. 6. 2021 došlo k setkání obou partnerů na žacléřské základní škole, kde se upřesnily termíny šesti sportovních akcí:

Silový trojboj by měl proběhnout 10. 9. 2021. Zde se rozdělí kategorie chlapců a děvčat, přičemž chlapci budou soutěžit v benchpressu (tlak s činkou na lavičce, kde bude rozhodovat nejvícekrát zvednutá polovina své vlastní váhy), ve shybech na hrazdě a přítazích nohou ke hrazdě. Dívky naproti tomu budou dělat kliky, trojskok a prkno (plank).

Následovat budou závody ve šplhu po tyči (24. 9.), zápas ve vybíjené a přehazované (8. 10.), sportovní víceboj (hod na koš, skok z místa, člunkový běh, skok přes švihadlo), který proběhne 22. 10., překážková dráha (5. 11.) a nakonec gymnastika (19. 11.), kde si žáci obou škol změří síly v sestavě na hrazdě (výmyk, podmet, vis střemhlav), v přeskoku (roznožka a skrčka), v sestavě na kruzích a prostné (sestava z kotoulů, hvězdy a stoje na hlavě).

Všichni se na společnou spolupráci moc těšíme a přejeme žákům co nejlepší sportovní výsledky a zážitky.

                                                                                                                      Mgr. Tomáš Obert

V pondělí 28. 6. 2021 měl 2. stupeň sportovní den. Mohli jsme si vybrat mezi cyklistikou a pěší turistikou. Já byla ve skupince cyklistů, jelo nás 23 a 3 učitelé. Vyjeli jsme v 8:15 od školy trasou přes Černou vodu do Královce, traverzem pod Vraními horami, přes Bečkov a Bernartice do Křenova. V Prkenném Dole jsme měli zastávku u rybníka na svačinu a odvážní se mohli projet pramičkou. Zpět do Žacléře jsme se vraceli s paní učitelkou Minaříkovou drsným "Střízlivákem" a ostatní jeli s p. uč. Jakubčíkovou a p. uč. Vlčkem do Žacléře přes Arrakis a jezdeckou spojkou zpět ke škole.

Ujeli jsme téměř 27 km, počasí bylo luxusní, nálada skvělá a cyklovýlet jsme si náramně užili.

Za partu cyklistů Natálie Schubertová, 6.A

Pěší turistiky se zúčastnilo 51 žáků, a společně s učitelským doprovodem ušli 16-ti kilometrovou trasu ze Žacléře přes pevnost Stachelberg, Vernířovice, Ski areál Arrakis k zámku a ke škole. Všichni si užili sportovní den ve zdraví a dobré náladě a jistě se těší na další výšlapy a výjezdy po našem malebném okolí.

Bc. Andrea Jakubčíková

V malé tělocvičně na naší škole byla dokončena dlouho očekávaná rekonstrukce. Ta byla realizována v rámci projektu „Česko-polská mládež sportuje“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002543. Tímto projektem se také budou částečně hradit finanční náklady vynaložené na rekonstrukci a  nové vybavení tělocvičny.

V tělocvičně byl dřevem nově obložen strop, natřeny dřevěné palubky na stěnách a celá místnost byla vymalována. Položila se zde nová sportovní podlaha, která se oproti té původní zvýšila o 16 cm, čímž zaniknul schod vedoucí do nářaďovny, který vyčníval do prostoru hrací plochy tělocvičny.

Dále je v plánu nakoupit nové vybavení jako tyče na šplh, nářadí na přeskoky, ale i posilovací náčiní, které bude potřeba k soutěžím v rámci projektu. První akce česko-polského projektu se uskuteční v nejbližší možné době.

Doufáme, že se nová podoba tělocvičny bude žákům i jiným návštěvníkům líbit a bude je motivovat k podání skvělých sportovních výkonů, jako tomu bylo doposud.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Obert

V rámci podpory čtenářské gramotnosti proběhla již druhým rokem čtenářská soutěž. Byla sice určena pro žáky 2.- 5. tříd, ale zapojilo se i několik žáků z první třídy.

Knihy, které děti přečetly, si zapisovaly do čtenářského listu nebo čtenářského deníku. Rodiče stvrdili svým podpisem, že děti knihu opravdu přečetly. Protože výuka probíhala velkou část roku na dálku, děti posílaly listy do školy emailem a vše odevzdaly až po nástupu do školy. Za každou přečtenou knihu dostávaly body. Záleželo na počtu stran, velikosti písma, množství obrázků a přiměřenost věku. Každá kniha se ale počítala.

K bodům za knihy se do soutěže připočítávaly i body za plnění úkolů a pracovních listů v hodinách čtení. Těch bylo vzhledem k distanční výuce letos málo.

Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu v závislosti na počtu získaných bodů. Nejlepších 20 čtenářů navíc získalo poukázku na nákup knih v knihkupectví v Trutnově v hodnotě od 200 do 2000 Kč.

Soutěž je letos ukončena, ale bude probíhat i v příštím školním roce. Budou se do ní počítat knihy přečtené a zapsané během prázdnin.

Gratulujeme vítězům a přejeme hezké prázdniny a hodně úspěchů v novém ročníku soutěže.

Absolutními vítězi v soutěži se stali 2 třeťáci, kteří za celý školní rok přečetli a zapsali do svého čtenářského deníku každý 36 knih. K jejich oblíbeným knihám patří knihy o zvířatech, sportu a celý Harry Potter.

  1. – 2.  Dominik Sekera  a Adam Chytráček   3.A

3. Teodora Ptáčková 1.A

4. Jan Postava  5.A

5. Zuzana Ševčíková 2.A

6. Eliška Picková  3.A

7. Josef Koštrna  2.A

8. Šárka Kápičková  5.A

9. Daniel Vik  3.A

10. Adéla Králová  3.A

11. Izabela Prokopcová  3.A

12. Eliška Pokorná   3.A

13. Amálie Košková  2.A

14. Jiří Pokorný  3.A

15. Veronika Musilová   4.B

16. Matyáš Demuth  4.B

17. Petra Kardászová   4.B

18. Karolína Kovačíková  2.A

19. Jana Duscheková   1.A

20. Tereza Kirschlagerová  2.A

NAŠI PARTNEŘI

© 2021 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů