ZŠ ŽACLÉŘ

V pátek dne 20. 1. odpoledne se v malé tělocvičně uskutečnila v rámci poháru o sportovce školy soutěž ve šplhu na tyči. Žáci závodili v klasických čtyřech kategoriích a do celkového hodnocení se počítal součet dvou nejrychlejších časů. Závodu se zúčastnilo celkem 23 žáků.

V kategorii mladších dívek zvítězila Veronika Musilová ze 6. A, jejíž nejrychlejší čas byl 3:97. Ve starších dívkách zvítězila Magdaléna Pšornová (8. A) a v mladších chlapcích vyhrál Matyáš Mikolajczyk (7. A) s nejlepším časem 3:52. Nejrychlejší závodník tohoto dne byl v kategorii starších chlapců – Lukáš Fidler (9. A), který vyšplhal v rekordním čase 2:90!

Všichni zúčastnění získali podle umístění body do „Poháru o nejvšestrannějšího sportovce školy“, který bude vyhlášen na konci školního roku a prvních 10 žáků s nejvíce body bude odměněno poukázkami do obchodního řetězce Sportisimo.

Z důvodu růstu nákladů spojené s nákupem potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 01.02.2023. Nové ceny pro jednotlivé kategorie strávníků a doporučený limit inkasa pro plátce inkasem naleznete rozepsané v tabulce níže:

Žáci 7-10 let:                    31 Kč                   limit inkaso:       800 Kč

Žáci 11-14 let:                  34 Kč                   limit inkaso:       850 Kč

Žáci 15 a více let:            37 Kč                    limit inkaso:       900 Kč

Zaměstnanci školy:         37 Kč

Důchodci školy:               80 Kč

Cizí strávníci:                    90 Kč

Pro plátce inkasem:

Je nutné si navýšit limit pro platbu inkasem (doporučené navýšení limitu viz výše).

Vedoucí kuchyně Leona Kadaníková

V pondělí 19. 12. se ve školní posilovně odehrála soutěž ve vánočním benchpressu, kde mezi sebou žáci soupeřili o to, kdo zvedne nejvyšší váhu v tlaku na lavičce. V kategorii dívek vyhrála Magdaléna Pšornová (9. A), která zvedla 32,5 kg a v kategorii chlapců Jan Palounek (8. A), který při tělesné váze 73,5 kg dokázal zvednout 80 kg.

V úterý dne 20. 12. se v tělocvičnách naší školy odehrál vánoční turnaj ve florbalu chlapců a přehazované dívek. Turnaje se zúčastnilo celkem 65 žáků. Ve florbalovém turnaji si proti sobě zahrálo 5 týmů, z nichž nejlepší byli „Popeláři“ ve složení: Jan Kluh, Sébastien Černý, Matyáš Herman a Ota hledík. Tito chlapci hráli proti ostatním celý turnaj dokonce v oslabení. Zároveň se Jan Kluh stal nejlepším střelcem a Matyáš Herman nejlepším brankářem. Velké poděkování patří Danielu Rychlinkovi (8. A), Magdaléně Pšornové (9. A) a Lukáši Dvořákovi (9. B), kteří se střídali v roli rozhodčího.

V přehazované si proti sobě zahrálo také 5 družstev, z nichž po dodatečném rozhodujícím zápase vyhrály „Thanosové“ ve složení: Kristýna Durtusová, Petra Ticháčková, Kateřina Musilová, Samantha Čížkovská, Andrea Rychlinková a Kateřina Musilová. Sportovní den si všichni náležitě užili a už se těší na další sportovní klání.

S rokem 2022 se žáci druhého stupně rozloučili besídkami s třídními učiteli a vánoční diskotékou. Děkujeme V. a J. Petružálkovým, kteří zařídili skvělou zábavu, děkujeme i firmě Gemec-Union a.s. zastoupenou Ing. L. Vítem a provozní paní R. Pospíšilové za realizaci této a všech předchozích akcí v Kulturním domě, jehož prostory jsme pro školní akce mohli mnohokrát využít.

V úterý 30. listopadu 2022 navštívily šesté ročníky  ZŠ v rámci výuky českého jazyka divadelní představení Ronja, dcera loupežníka světoznámé švédské autorky Astrid Lindgrenové. V trutnovském Uffu jsme se zatajeným dechem sledovali příběh přátelství Ronji a Birka, dětí dvou znepřátelených loupežnických rodů. Pražské studio DAMÚZA známé téma zpracovalo velice zajímavým a originálním způsobem – na jevišti vystupovali lidé spolu s loutkami v minimalistických kulisách, byli jsme svědky mnohých žonglérských výstupů i nezapomenutelného hudebního doprovodu. A jak se představení líbilo našim žákům?

Divadlo bylo moc pěkné – nejvíce se mi líbila Ronja a její matka, ale tak trochu i Mattis. A sedačky byly pohodlné.                                                               

(Amálka)

Na představení se mi nejvíce líbila hudba. Některé momenty byly vtipné a zábavné. Líbilo se mi, jak Mattis žongloval se sekerami a loutkou Ronjou. Nejvíce však obdivuji odvahu vystupujících.                                                                                        

(Veronika)

Hudba byla nádherná, dynamická. Líbily se mi ale i ostatní efekty, třeba blikání světel.

                                                                                                                      (Kristýna)

Divadelní představení bylo srandovní. Líbilo se mi, jak Mattis žongloval se sekerami a míčky.                                                                                                                

(Kája)

Žáci šestých ročníků v rámci dobročinných akcí navštívili v předvánočním čase Psí útulek v Trutnově Poříčí, kam přinesli opuštěným psům a kočičkám plno žrádla a steliva na přilepšenou.

Sami na tyto dárky vybrali nemalou částku, za což jim patří velké díky.

Do budoucna budeme v podobných akcích pokračovat.

Po dobu absence 1 kuchařky ve školní jídelně vaříme až do odvolání 1 jídlo každý den.

Již podruhé v tomto školním roce jsme vítali příchod dalšího ročního období. Tentokrát se děti z prvního stupně oblékly do bílé, modré, šedé barvy, aby přivítaly zimu.

Olympiáda v českém jazyce

 V prosinci proběhlo mezi žáky osmých a devátých tříd školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 49. ročníku této soutěže se ukázalo, že gramatická část je pro žáky velmi obtížná. Celkově se účastníkům více dařila slohová část olympiády.
Po sečtení obou částí olympiády získal nejvíc bodů Matěj Kubíček z 9.B, druhé místo obsadila Laura Reichsteinová z 9.A, třetí příčka patřila Matyáši Hermanovi z 9.A. Vítězům blahopřejeme.                         Mgr. Jitka Polášková Dočekalová

V pondělí dne 5.12. se žáci 9.A a B převlékli za pět andílků, pět čertů a jednoho Mikuláše. Pod vedením paní učitelky Skálové Kučerové se vydali kolem čtvrt na devět do prvních tříd. Tam ale byly děti velice statečné, skoro vůbec zde nikdo neplakal. Nejvíce se báli žáci ve 3 třídě. Andílci se je snažili uklidnit a šlo jim to docela dobře. Vše probíhalo tak, že se žáci devátých tříd postavili před dveře a čekali na povel. Nejdřív vešel Mikuláš, poté nádherní andělé a nakonec pekelně zlobiví čerti. Po navštívení všech zbylých tříd včetně devátých, vyrazila celá skupinka do mateřské školky Pohádka, kde obdrželi nadílku pro hodné děti. Ovšem nejmladší děti se hodně bály, proto s andílky a Mikulášem vešel jen ten nejméně děsivý čert. U předškoláků se už mohli proběhnout i ostatní čerti. Děti žakům zatancovaly a dokonce i zazpívaly. Za odměnu dostaly od andílků zaslouženou odměnu. Celý den si deváťáci moc užili a děkují paní učitelce za skvělý zážitek.

                                                                                                                      žákyně 9. A Samantha Čížkovská

Žáci odevzdají do pondělí 13. 2. 2023 výchovnému poradci název + místo školy, kód a název oboru s podpisem zákonného zástupce (do pátku 18. 11. 2022 v případě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou). ZŠ vyplní přihlášky a do konce týdne je vrátí žákům, při odevzdání v pozdějším termínu nezaručuji okamžité vyřízení.

Přijímací řízení 2022/2023

V prvním kole přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou - obory vzdělání

středních škol skupiny 82 Umění a užité umění + gymnázia se sportovní přípravou (do 30. listopadu, vyhlášení 1. kola př. řízení do 31. října, zveřejnění přijatých 5. – 15. 2.) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března, vyhlášení 1. kola př. řízení do 31. ledna). Pořadí uvedené v přihlášce neurčuje preferenci školy.

V druhém kole je počet přihlášek neomezený.

Obory s maturitní zkouškou

- jednotná přijímací zkouška ve 2 termínech – 1. termín 1. škola, 2. termín 2. škola

1. termín             čtvrtek 13. dubna 2023 (pondělí 17. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

2. termín             pátek 14. dubna 2023 (úterý 18. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

+ možnost stanovit školní přijímací zkoušku

termín                  od 12. do 28. dubna, uchazeč uvede 1 ze dvou vyhlášených termínů

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu (1. termín středa 10. 5., 2. termín čtvrtek 11. 5.).

Centrum předává výsledky JPZ do 28. 4., ředitel poté do 2 pracovních dní vyhlásí výsledky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání – poslední dva ročníky, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů.

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut.

Ostatní obory vzdělání

- školní přijímací zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna, JPZ se nekoná. Pokud se v prvním kole přijímacího řízení nekoná ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Co udělat po rozhodnutí o přijetí

- do 10 pracovních dnů uplatnit zápisový lístek, který naše škola vydá nejpozději do 15. 3. 2023 (do 30. 11. 2022 pro umělecké obory). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Co udělat v případě nepřijetí

- podat odvolání, hledat školy, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení – počet přihlášek neomezený.

                                                                                                Mgr. Michaela Minaříková, výchovný poradce

uskuteční se dne 19. 11. v době od 8 do 12 hodin ve všech budovách školy, tj. na adresách:

Oznámení O Konání Voleb Do školské Rady 2022

Od 14. 11. do 18. 112022 proběhne tzv. "Týden otevřených dveří", který je náhradou za klasicky laděný den otevřených dveří. Pro zájemce bude od 1. 11. 2022 spuštěn přes webové stránky školy http://www.gymsos-upice.cz formulář, do kterého se budou zájemci zapisovat na konkrétní den a hodinu a věnovat se jim budou individuálně učitelé. 

Můžete nás navštívit při Dnech otevřených dveří, které pořádáme 26. listopadu 2022 (sobota), 13. prosince 2022 (úterý) a 12.1. 2023 (čtvrtek).

 Mnoho užitečných informací najdete na našich webových stránkách https://www.spsstavhk.cz/# v záložce Uchazeči.

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 18. 11. 2022.

Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: Ekonomických-úspora energií.

Rodiče všech žáků 1. stupně mají možnost v době běžné výuky (dle denního rozvrhu) umístit dítě ve školní družině. Žáky, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, je však nutné písemně přihlásit nejpozději ve středu 9. 11. 2022. Pro žáky přihlášené do ŠD je provoz beze změn (6:15 – 16:00). Žáky 6. roč. lze na základě individuální žádosti zákonných zástupců umístit ve škole v době běžné výuky (dle denního rozvrhu).

Pro žáky přihlášené ke stravování je zajištěn oběd. Dle vyhlášky nemají žáci nárok na dotovanou stravu, proto bude všem žákům oběd na volné dny odhlášen a zájemci si musí stravu přihlásit běžným způsobem nejpozději ve středu 9. 11. 2022.
Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně - BAKALÁŘI-nástěnka a sdělením na webových stránkách školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele. Omlouvám se za případné potíže a děkuji za pochopení.

V Žacléři 17. 10. 2022                                                           Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy

Dny otevřených dveří se konají: 

Jsme škola s více než padesátiletou tradicí. Připravujeme studenty v oboru hotelnictví a cestovního ruchu se zaměřením Hotel management, Tourism management a Event management. Spolupracujeme s nejlepšími tuzemskými i zahraničními hotely. 

Bližší informace o studiu a ze života našich studentů najdete na webových stránkách hotelové školy s odkazem #buduhotelovak. Aktuální informace můžete sledovat na našem Facebooku, Instagramu a Tiktoku.

https://hotelovkapodebrady.cz/

V úterý dne 11. 10. se v Trutnově na ZŠ R. Frimla konal okrskový turnaj ve školním florbalu starších žáků (8. a 9. ročník), kterého se zúčastnilo celkem 11 týmů z různých základních škol našeho okrsku. Kvůli velké účasti byl turnaj rozdělen do třech skupin, kde družstva nejprve hrála proti sobě systémem každý s každým. Družstvo ZŠ Žacléř ve složení: D. Rychlink (brankář), S. Černý, J. Kluh, M. Herman, L. Dvořák, M. Pilný a N. Tomeš si vylosovalo skupinu A, kde se hrály zápasy se ZŠ Náchodská, ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou a ZŠ Kapitána Jaroše. Všechny tyto školy se podařilo našim žákům porazit a postoupit tak do čtvrtfinále, kde vyřadili Gymnázium Trutnov (2:0). V semifinále naši žáci odehráli těžký a vyrovnaný zápas se ZŠ Komenského, kde po skončení zápasu (1:1) rozhodly až nájezdy, díky kterým jsme nakonec vyhráli se skórem 3:2 a mohli jsme si zahrát finále s domácím týmem ZŠ R. Frimla. Finální zápas byl také velmi vyrovnaný, navíc měl domácí tým značnou podporu od zdejších žáků. Navzdory tomu se nám podařilo vybojovat první místo a postup do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 20. 10.

Chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, gratulujeme za výborný sportovní výkon, a budeme držet pěsti na další florbalový turnaj, kde se utkají s vítězi ostatních okrskových kol.

Ve čtvrtek 22. 9. v Trutnově na Paradráze v místním lesoparku proběhlo okresní kolo v přespolním běhu družstev. Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií, z nichž každá běhala odpovídající vzdálenost. Navzdory chladnému ránu se přes den vyčasilo a v průběhu dopoledne vylezlo také slunce.

Mladší dívky běhaly vzdálenost 1,5 km a skončily na 10. místě. Mladším žákům, kteří zdolávali stejnou vzdálenost, se dařilo o něco lépe a skončili ze všech našich družstev nejlépe, na 5. místě. Je nutno vyzdvihnout výkon Jiřího Švadláka ze 7. A, který doběhnul celkově třetí ze 67 soutěžících ve výborném čase 4 min 57 s. Na 11. místě poté skončily starší dívky a na 9. místě starší chlapci, kteří běhali 3 km.

Všem žákům gratulujeme za skvělé výkony a budeme se těšit na další sportovní zápolení.

Požadavky:

Platové zařazení:

Platová třída dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2023

Náležitosti písemné přihlášky:

Název výběrového řízení (Vedoucí školní jídelny Základní školy, Žacléř, okres Trutnov), jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.

K přihlášce je nutné přiložit:

Přihlášky zasílejte na sevcik.k@zszacler.info

Uskuteční se již tuto sobotu dne 19. 10. v době od 8 do 12 hodin ve všech budovách školy, tj. na adresách:

Ve středu 12. 10. 2022 se žáci 8. a 9. tříd zúčastní soutěže Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/oborovnik-aneb-kam-na-stredni-2023-2024/all

23. září - první podzimní den - oslavily děti z prvního stupně tím, že přišly do školy oblečeny v podzimních barvách. Přidali se k nim i někteří žáci druhého stupně i učitelé.

NAŠI PARTNEŘI

© 2023 Základní škola, Žacléř, okres Trutnov | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů